The neccesity of security measures for the continuity of a retailchain.

Over dit thema wordt gediscussieerd op 20 november a.s. na een inleiding door Piet Munsterman van SecureZIP.